Z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie nowe wymagania odnośnie JPK (tzw. JPK na żądanie), o których informowaliśmy na naszym blogu w październiku 2017.

Wszyscy podatnicy, ewidencjonujący prowadzoną działalność gospodarczą w postaci ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów lub ewidencji oraz rejestrów na żądanie organów podatkowych mają obowiązek przekazania odpowiednich struktur JPK.

JPK na żądanie obejmują:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR,

  • wyciąg bankowy – JPK_WB,

  • magazyn – JPK_MAG,

  • faktury VAT – JPK_FA,

  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,

  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Jeśli prowadzisz księgi podatkowe (KR, KPIR, ewidencje i rejestry) w formie papierowej, to na wezwanie organu podatkowego, przekazujesz je w formie papierowej. Nie masz obowiązku przetworzenia ich na format JPK.

Jeśli księgi podatkowe prowadzisz w formie elektronicznej to masz kilka możliwości przekazania ich żądanie.

Jak przekazać JPK na żądanie w formie elektronicznej?

  • użyć bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK,

  • przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej,

  • utworzyć strukturę JPK przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line.

JPK na żądanie nie może być przekazywane pocztą elektroniczną!

Z przyjemnością pomożemy z JPK na żądanie

W przypadku gdy organ podatkowy żąda przekazania plików JPK od naszego Klienta dokonujemy tego obowiązku w jego imieniu dla struktur JPK_KR, JPK_PKPiR i JPK_EWP, przygotowując je i wysyłając z naszego programu księgowego.

Jeśli Klient korzysta z udostępnionego przez nas za darmo programu do fakturowania, to plik JPK_FA może przy jego użyciu samodzielnie wygenerować oraz automatycznie wysłać do Urzędu Skarbowego. W przypadku gdy Klient wystawia faktury we własnym zakresie to niestety nie będziemy mogli pomóc z plikami JPK_FA. Tym bardziej zachęcamy do skorzystania z udostępnianego przez nas darmowego dostępu do modułu faktury w erpxt.pl.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą to struktury JPK_FA i JPK_VAT możesz wysyłać przy użyciu bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma.

Kolejny z JPK na żądanie to plik JPK_WB. Zawiera informacje z wyciągów bankowych przedsiębiorcy i powinien być możliwy do wygenerowania w ramach dostępu online do rachunku. Za zgodą podatnika możliwe jest, żeby organ podatkowy wystąpił bezpośrednio do banku o przesłanie pliku JPK_WB. Jeśli przedsiębiorca posiada rachunek bankowy w zagranicznym banku to wyciąg bankowy musi we własnym zakresie dostarczyć do organu kontrolnego.

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą?
Pamiętaj o założeniu firmowego rachunku bankowego.
Po co Urząd Skarbowy ma mieć dostęp do Twoich osobistych finansów.

I ostatnia ze struktur JPK na żądanie – JPK_MAG. Dotyczy tych przedsiębiorców, którzy prowadzą gospodarkę magazynową w formie elektronicznej. JPK_Mag służy weryfikacji przekazywania znajdujących się w magazynie bądź magazynach towarów i materiałów. Jeśli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jeden magazyn zobowiązany jest, na żądanie organu podatkowego, przygotować i przesłać pliki JPK_MAG dla każdego z magazynów.

Ile jest czasu na przekazanie plików do US?

Organ podatkowy, który zażąda od ciebie przekazania jednej lub kilku z ww. struktur, wyznaczy Ci termin na ich dostarczenie. Nie krótszy niż 3 dni robocze. W niektórych przypadkach obejmujących np. dużą ilość danych czy też nieobecność osoby odpowiedzialnej, możesz wystąpić o przedłużenie terminu dostarczenie JPK, który został Ci wyznaczony. Jest to o tyle istotne, że za niedostarczenie plików w wyznaczonym terminie grożą konsekwencje finansowe.

Kiedy podatnik w nieuzasadniony sposób odmawia udostępnienia JPK na żądanie, może zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2800 zł.