Obowiązkowy split payment (mechanizm podzielonej płatności) ruszył 1 listopada 2019 roku. Reforma przepisów, niosie ze sobą kilka istotnych dla podatników zmian. Podstawowym celem jest oczywiście uszczelnienie systemu podatkowego.

Czego dotyczy obowiązkowy split payment?

Obowiązkowy split payment dotyczy sprzedaży wszystkich towarów i usług z załącznika nr 15 do nowelizacji ustawy o VAT. Żeby być bardziej precyzyjnym – chodzi o Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 sierpnia 2019 roku (Dziennik Ustaw, rok 2019, poz. 1751). Załącznik 15 obejmuje swoim zakresem te towary i usługi, które Ustawodawca uznał za szczególnie podatne na oszustwa podatkowe. Są tam wyszczególnione m.in. odpady i surowce wtórne, usługi budowlane, sprzęt elektroniczny, benzyny, oleje napędowe i opałowe oraz wiele innych.

Wymóg podzielonej płatności dotyczy transakcji, których wartość jest nie mniejsza niż 15 tysięcy złotych brutto.

Czym jest split payment?

O mechanizmie podzielonej płatności pisaliśmy już w naszym Przyborniku. Pokrótce chodzi o podział kwoty, którą płaci kontrahent w oparciu o naszą fakturę VAT na dwa rachunki – firmowy i VAT. Ten drugi, każdemu przedsiębiorcy, który posiada rachunek firmowy został założony automatycznie przez bank. Jeśli natomiast przedsiębiorca korzystał w swojej działalności z rachunku osobistego to czeka go lekka rewolucja.

Obowiązkowy rachunek firmowy.

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą powinien mieć dedykowany rachunek bankowy do rozliczeń z kontrahentami. W praktyce spotykaliśmy się jednak z sytuacją, że odwiedzający nasze biuro rachunkowe nowi Klienci posługiwali się w swoich firmach rachunkiem prywatnym. Od teraz, z uwagi na obowiązkową podzieloną płatność wymagane jest posługiwanie się rachunkiem firmowym. Konieczność ta wynika również z faktu, że do rachunków prywatnych (typu ROR) banki nie otwierały rachunku VAT. I jeszcze jeden argument za posiadaniem rachunku firmowego. Od 1 września 2019 roku obowiązuje tzw. biała lista podatników VAT. To tam płatnik faktury ma obowiązek zweryfikować, czy podany na fakturze rachunek bankowy sprzedawcy jest prawidłowy. W przypadku gdy tak nie jest, aby uniknąć negatywnych konsekwencji z realizacji przelewu na niewłaściwy rachunek, powinien o tym fakcie powiadomić Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.

Obowiązkowy split payment – warunki.

Obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności występuje w przypadku, gdy spełnione zostaną poniższe warunki:

  • Obowiązek podatkowy, dostawa oraz data wystawienia faktury przypadają po 31 października 2019 roku.

  • Wartość transakcji wynosi co najmniej 15 tysięcy złotych brutto.

  • Przynajmniej jedna z pozycji na fakturze znajduje się w Załączniku nr 15 do przywołanej powyżej ustawy o VAT.

  • Sprzedawca i Nabywca są podatnikami VAT (transakcja typu B2B) i nie ma tu znaczenia czy nabywca jest podatnikiem VAT czynnym czy też zwolnionym.

Obowiązek informacyjny.

Podatnik, o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, ma obowiązek poinformować swojego kontrahenta umieszczając na wystawianej fakturze informację „mechanizm podzielonej płatności”.

W przypadku otrzymania faktury z taką adnotacją nabywca zobowiązany jest do zapłacenia należności z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Co istotne split payment musi być zastosowany jedynie do towaru lub usługi wymienionych w Załączniku 15 do ustawy o VAT. Jeśli chodzi o pozostałe pozycje na fakturze to nabywca ma dowolność. Realizując płatność w stosunku może, ale nie musi stosować płatność podzieloną. Praktycznie będzie to jednak oznaczało, że płatność za całą fakturę będzie dzielona. Nie wierzymy, żeby duża liczba przedsiębiorców chciała rozdzielać płatność za fakturę na dwie operacje bankowe. Choćby dlatego, że często są one płatne zgodnie z bankowymi tabelami opłat i prowizji.

Uproszczona matryca stawek VAT.

Ustawa o VAT wprowadza również ujednolicenie stawek VAT w tych samych grupach produktów. Co ważne ustawodawca wprowadził zasadę równania w dół. W wyniku tego obniżone zostają stawki VAT m.in. dla wszelkiego rodzaju książek z 8% do 5%, a gazet, czasopism i e-prasy z 23% do 8%.

Kolejne zmiany w ustawie o VAT będą wchodzić w życie od 1 stycznia 2020 roku o czym z pewnością poinformujemy w naszym Przyborniku.