Nowe składki ZUS na 2020

Nowe składki ZUS na 2020 rok

Co roku zmieniają się składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i już od kilku lat prezentujemy je na stronie internetowej naszego biura rachunkowego.

Sumy składek dla nowych Przedsiębiorców

590,03 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Wzrost o 50,68 zł w stosunku do ubiegłego roku.

609,14 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Wzrost o 53,25 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Sumy składek standardowych

1 354,64 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy).

Wzrost o 107,72 zł w stosunku do ubiegłego roku. W 2019 wzrost w stosunku do 2018 wyniósł 80,07 zł.

1 431,48 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy).

Wzrost o 114,51 zł w stosunku do ubiegłego roku. W 2019 wzrost w stosunku do 2018 wyniósł 84,81 zł.

Poniżej prezentujemy opublikowane przez ZUS kwoty miesięcznych składek
na 2020 rok dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Nowe składki ZUS – nowi Przedsiębiorcy

Łączna wysokość składek – ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
– wynosi 609,14 zł. (z dobrowolną składką chorobową)

Ubezpieczenia społeczne
Podstawa wymiaru składek (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia)780,00 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne (łącznie)246,80zł.
Ubezpieczenie wypadkowe*: 1,80%13,03 zł.
Ubezpieczenie emerytalne: 19,52%152,26zł.
Ubezpieczenie rentowe: 8%62,40 zł.
Ubezpieczenie chorobowe: 2,45%19,11 zł.
Ubezpieczenia zdrowotne
Podstawa wymiaru składki4 026,01 zł.
Ubezpieczenie zdrowotne: 9%362,34 zł.
Do odliczenia z PIT: 7,75%312,02 zł.

*przy założeniu, że płatnik zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

Nowe składki ZUS – standardowo

Łączna wysokość składek – ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i ubezpieczenie zdrowotne – wynosi 1 431,48 zł. (z dobrowolną składką chorobową)

Publikowane poniżej nowe składki ZUS na 2020 rok, obowiązują przedsiębiorców, którzy przekroczyli w 2019 roku przychód 120 tysięcy złotych.

Ubezpieczenia społeczne
Podstawa wymiaru składek (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia)3 136,20 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne (łącznie)992,30 zł.
Ubezpieczenie wypadkowe*: 1,80%52,37 zł.
Ubezpieczenie emerytalne: 19,52%612,19 zł.
Ubezpieczenie rentowe: 8%250,90 zł.
Ubezpieczenie chorobowe: 2,45%76,84 zł.
Fundusz pracy: 2,45%76,84 zł.
Ubezpieczenia zdrowotne
Podstawa wymiaru składki4 026,01 zł.
Ubezpieczenie zdrowotne: 9%362,34 zł.
Do odliczenia z PIT: 7,75%312,02 zł.

*przy założeniu, że płatnik zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

Mały ZUS plus.

Jeśli prowadzisz działalność na mniejszą skalę to do końca lutego możesz zgłosić się do małego ZUS-u plus. Będą mogli z niego skorzystać przedsiębiorcy, których przychody w 2019 roku nie przekroczyły kwoty 120 tysięcy złotych. Przepisy dotyczące nowych zasad wchodzą w życie 1 lutego 2020 roku, więc spokojnie zdążysz z nich skorzystać jeśli spełniasz wymagania.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące małego ZUS-u plus wraz z przykładami znajdziesz >tutaj<.

Zasady zgłoszenia do Małego ZUS-u plus opisane są szczegółowo >tutaj<.

Do małego ZUS-u plus należy zgłosić się do końca lutego lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczęto/wznowiono działalność gospodarczą.

Zmienia się sposób obliczenia składek. Od początku lutego będzie liczona proporcjonalnie od dochodu, a nie tak jak było do tej pory w przypadku małego ZUS-u od przychodu. Możesz samodzielnie obliczyć swoją podstawę wymiaru składek, co ułatwi kalkulatora udostępniony na stronie eskladka.pl.