Księgi handlowe to nasz dobry znajomy. księgi handlowe wawer

Księgi handlowe to złożony i kompleksowy sposób ewidencji prowadzonych przez Przedsiębiorcę operacji gospodarczych.
Z uwagi na swój charakter nie jest obligatoryjny dla wszystkich podmiotów gospodarczych. księgi handlowe wawer. księgi handlowe warszawa.

Muszą go stosować kapitałowe jak i osobowe spółki prawa handlowego, a ściślej mówiąc spółki akcyjne i spółki z o.o. oraz spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

Ważne! Do prowadzenia pełnej księgowości zobligowani są również pozostali przedsiębiorcy, w swojej firmie, której obroty netto przekroczyły 1,2 miliona euro w roku poprzedzającym dany rok obrachunkowy bez względu na jej formę prawną.

Nasze doświadczenia w prowadzeniu księgowości w oparciu o księgi handlowe są znacznie dłuższe niż funkcjonowanie naszego biura rachunkowego. Dlatego też z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że na prowadzeniu „pełnej księgowości” znamy się bardzo dobrze.

Powierzając nam swoje księgi handlowe możesz być pewny(-a), że …

  • poprowadzimy je zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz przepisami towarzyszącymi w oparciu o otrzymane i opisane dokumenty księgowe,

  • opracujemy zakładowy plan kont i politykę rachunkowości,

  • poprowadzimy ewidencję środków trwałych oraz rozliczymy operacje na rachunkach bankowych,

  • poprowadzimy ewidencję podatku VAT, sporządzimy i złożymy odpowiednie deklaracje,

  • dostarczymy informację finansową niezbędną do bieżącego zarządzania Twoim przedsiębiorstwem,

  • przygotujemy typowe raporty finansowe, jak również te których będziecie Państwo potrzebowali,

  • zajmiemy się rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

  • na koniec każdego roku obrachunkowego przygotujemy sprawozdanie finansowe.

Nie zamyka to oczywiście wszystkich prac związanych z prowadzeniem ksiąg handlowych.

Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać szczegółowe informacje dotyczące oferty.