KPiR Wawer KPiR – najczęściej wybierana forma księgowości.

Książka przychodów i rozchodów (KPiR), to narzędzie, które umożliwia ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w formie uproszczonej – mniej uciążliwej dla Przedsiębiorcy. Nie zmienia to faktu, że w KPiR powinny się znaleźć wszystkie przychody oraz koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Uproszczoną formę księgowania muszą stosować osoby fizyczne, które osiągając przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zdecydowały się na opodatkowanie zgodnie z zasadami ogólnymi lub podatkiem liniowym. Ta forma prowadzenia księgowości dotyczy również spółek jawnych, cywilnych i partnerskich.

Pamiętaj! Prowadząc KPiR we własnym zakresie jesteś zobowiązany(-a) do ewidencjonowania operacji gospodarczych codziennie.

Warunkiem możliwości korzystania z KPiR jest limit kwotowy obrotów netto za poprzedni rok obrotowy. Jeśli obroty przekroczyły 1,2 miliona euro to obligatoryjne stają się księgi handlowe.

Powierzając nam swoją książkę przychodów i rozchodów możesz być pewny(-a), że … KPiR wawer.

  • poprowadzimy ją zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o otrzymane i opisane dokumenty księgowe,

  • poprowadzimy ewidencję środków trwałych oraz rozliczymy operacje na rachunkach bankowych,

  • poprowadzimy ewidencję podatku VAT, sporządzimy i złożymy odpowiednie deklaracje,

  • dostarczymy informację finansową niezbędną do bieżącego zarządzania Twoją firmą,

  • zajmiemy się rozliczeniami z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Nie zamyka to oczywiście wszystkich prac związanych z prowadzeniem ksiąg handlowych.

Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać szczegółowe informacje dotyczące oferty.