Indywidualny rachunek podatkowy zacznie działać już za chwilę. Dokładnie od 1 stycznia 2020 roku. Do końca roku będzie działał dotychczasowy system, w którym podatek płacony jest na rachunek bankowy do właściwego Urzędu Skarbowego.

To kolejna z reform, które wprowadzane są w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Pisaliśmy już o białej liście podatników VAT, czy też obowiązkowym split payment.

Na stronie Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl można sprawdzić swój numer mikrorachunku podatkowego, na który podatnicy (osoby fizyczne i organizacje) będą wpłacać swoje zobowiązania podatkowe wynikające z deklaracji PIT, CIT, czy VAT.

Jednym z głównych założeń nowego systemu jest ograniczenie liczby pomyłek we wpłatach podatku na niewłaściwy rachunek bankowy. Korzyści z tego rozwiązania można szukać również w znacznym skróceniu czasu potrzebnego do „namierzenia” właściwego rachunku do podatków czy też czasu otrzymywania zaświadczeń z US, np. o niezaleganiu w podatkach.

Indywidualny rachunek podatkowy

Nowy mikrorachunek będzie na stałe przypisany do podatnika – osoby lub przedsiębiorstwa. Będzie to niezależne od jego miejsca zamieszkania bądź siedziby a w przypadku ich zmiany nie będzie się zmieniał. Podobnie w przypadku zmiany nazwiska – numer rachunku nie ulegnie zmianie.

Indywidualny rachunek podatkowy składa się z 26 cyfr: kod kraju, banku i oddziału oraz identyfikatora podatkowego. Dla osób fizycznych jest nim numer PESEL, a dla przedsiębiorstw lub innych organizacji  numer NIP.

Indywidualny rachunek bankowy

Jak stać się posiadaczem mikrorachunku podatkowego?

Indywidualny rachunek podatkowy nadawany jest automatycznie. Nie trzeba również ponosić z tytułu jego posiadania żadnych dodatkowych opłat. Nie ma także potrzeby przekazywania go komukolwiek – np. pracodawcy, w przypadku osób pracujących w ramach stosunku pracy. Zaliczki na PIT przedsiębiorca będzie bowiem opłacał na swój rachunek podatkowy. Z perspektywy weryfikacji wpłat na rachunek istotne jest natomiast to, że rachunek nie będzie zawierał historii wpłat. Co ważne, zwroty nadpłat i podatków będą realizowane tak jak dotychczas np. na ROR.

Na indywidualny rachunek podatkowy zapłacisz …

  • PIT (kod podatkowy: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-4R, PPL, PIT-7, PIT-8AR, PIT-CFC)

  • VAT (kod podatkowy: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12, VAT-14, VAP-1, VAI, VAT-IM, VAT-In)

  • CIT (kod podatkowy: CIT-6AR, CIT-6R, CIT-8, CIT-8AB, CIT-8A, CIT-8B, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-14, CIT-CFC)

  • inne opłaty niedotyczące podatków, jak np. opłaty skarbowe, mandaty i grzywny oraz wiele innych.