Samozatrudnienie to forma zatrudnienia, która jest pierwszym krokiem na drodze do bycia Przedsiębiorcą. Nazwa wprost obrazuje charakter pracy wykonywanej przez „młodego” przedsiębiorcę – pracuje sam w swojej firmie. Sam wykonuje wszystkie zlecone sobie zadania. W wielu przypadkach świadczy usługi jako firma jednemu głównemu kontrahentowi. I tu właśnie jest haczyk. Ustawodawca, wiedząc że jest to ścieżka dla najlepiej zarabiających od ucieczki z drugiego, obecnie 32% progu a w przyszłości pewnie trzeciego progu podatkowego utrudnia możliwość tej optymalizacji podatkowej.

Jak przepisy utrudniają optymalizację podatkową.

Przepisy Art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczają bowiem prawo do korzystania z podatku liniowego, gdy przedsiębiorca czerpie „z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy”. Traci bowiem w takim przypadku prawo do korzystania z liniowej formy opodatkowania i jeśli ją zastosował – nawet nieświadomie – to ma obowiązek dopłacenia niesłusznie niedopłaconego podatku i zapłacenia odsetek za zwłokę z tytułu niepłacenia zaliczek w terminie. Mówiąc prostszym językiem, gdy pracuję jako firma na rzecz byłego pracodawcy i założyłem ją w ciągu roku to muszę do końca roku być na skali podatkowej. Czyli korzyści z tytułu płacenia podatku liniowego odwlekają mi się o co najmniej kilka miesięcy.

Jak zgodnie z prawem płacić od razu niższe podatki pracując dla byłego pracodawcy?

Jest tu jednak pewien haczyk. Jeśli przejdziesz na samozatrudnienie z przełomem roku to – od razu możesz być na podatku liniowym. Warunek jest jeden. Trzeba rozwiązać umowę z pracodawcą do końca bieżącego roku podpisując jednocześnie umowę w formule firma – firma z początkiem kolejnego. Założenie własnej działalności nie jest specjalnie trudne. Pisaliśmy o tym tutaj. Spiesz się więc bo do Sylwestra już niewiele czasu a parę rzeczy jeszcze musisz ustalić. Trzymamy kciuki.

Kiedy opłaca Ci się przejść na samozatrudnienie?

To pytanie można też postawić inaczej: kiedy podatek liniowy jest opłacalny?, ale nie opisuje wtedy pełnej sytuacji decyzyjnej. Kiedy więc warto pomyśleć o samozatrudnieniu:

  • Jeśli u obecnego pracodawcy zarabiasz tyle, że bez problemu przekraczasz drugi próg podatkowy. Jeśli robisz to bliżej środka roku tym Twoje korzyści będą większe.

  • Masz dobre relacje z obecnym pracodawcą i pewność, że podpisze z Tobą umowę w formule B2B (czyli firma – firma). Pamiętaj, że taką umowę jest dużo łatwiej rozwiązać niż umowę o pracę i to również musisz wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zmianie formuły zatrudniania.

  • Widzisz możliwości rozwoju dla swojej nowej formy działalności i z czasem będziesz się mógł/mogła uniezależnić od jednego usługobiorcy. Biznes to zarabianie pieniędzy, ale warto zadbać o zdywersyfikowanie źródeł przychodów. Dla bezpieczeństwa prowadzenia biznesu.

  • Chcesz mieć więcej pieniędzy na emeryturze. Celowo nie napisaliśmy mieć większą emeryturę. Samozatrudnienie daje Ci bowiem możliwość opłacania składek do ZUS od najniższej krajowej pensji. Nadwyżkę, czyli różnicę w obecnie opłacanych składkach (łatwo je policzysz korzystając np. z tego kalkulatora) a najniższej składce możesz bowiem odkładać, bądź inwestować i pomnażać lepiej i skuteczniej niż narodowy ubezpieczyciel.

  • Ponosisz wysokie koszty dojazdów do obecnej firmy a pracodawca w nich nie partycypuje. Wybierając samozatrudnienie będą stanowić koszty prowadzonej przez Ciebie działalności i będą pomniejszać Twoje przychody. Zapłacisz więc jeszcze niższe podatki.

Nie numerowaliśmy powodów. To Ty musisz określić, które mają dla Ciebie najważniejsze znaczenie.

Podsumowując

Jeśli myślisz o samozatrudnieniu i pracy na swoim na rzecz obecnego pracodawcy przełom roku daje Ci możliwość czerpania korzyści z niższego opodatkowania od razu po podpisaniu umowy firma-firma z byłym pracodawcą. Warunek jest jeden. Kończysz pracę w starym roku, a zaczynasz współpracę w nowym!

A na koniec mała podpowiedź jeśli chodzi o negocjacje wynagrodzenia na umowie firma-firma. Niech Twoje obecne brutto będzie nowym netto. Co najmniej! Nie powinieneś mieć problemu z wynegocjowaniem takiej podwyżki. Obie strony na tym korzystają. 🙂