Nowe składki ZUS na 2018 rok

Sumy składek dla nowych Przedsiębiorców

504,66 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

520,10 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Sumy składek standardowych

1 166,85 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy).

1 232,16 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy).

Poniżej prezentujemy opublikowane przez ZUS kwoty miesięcznych składek
na 2018 rok dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Nowe składki ZUS – nowi Przedsiębiorcy

Łączna wysokość składek – ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
– wynosi 520,10 zł. (z dobrowolną składką chorobową)

Ubezpieczenia społeczne
Podstawa wymiaru składek (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia)630,00 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne (łącznie)200,16 zł.
Ubezpieczenie wypadkowe*: 1,80%11,34 zł.
Ubezpieczenie emerytalne: 19,52%122,98 zł.
Ubezpieczenie rentowe: 8%50,40 zł.
Ubezpieczenie chorobowe: 2,45%15,44 zł.
Ubezpieczenia zdrowotne
Podstawa wymiaru składki3 554,93 zł.
Ubezpieczenie zdrowotne: 9%319,94 zł.
Do odliczenia z PIT: 7,75%275,51 zł.

*przy założeniu, że płatnik zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

nowe składki zus na 2018 rok

Nowe składki ZUS – standard

Łączna wysokość składek – ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i ubezpieczenie zdrowotne – wynosi 1 232,16 zł. (z dobrowolną składką chorobową)

Ubezpieczenia społeczne
Podstawa wymiaru składek (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia)2 665,80 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne (łącznie)912,22 zł.
Ubezpieczenie wypadkowe*: 1,80%47,98 zł.
Ubezpieczenie emerytalne: 19,52%520,36 zł.
Ubezpieczenie rentowe: 8%213,26 zł.
Ubezpieczenie chorobowe: 2,45%65,31 zł.
Fundusz pracy: 2,45%65,31 zł.
Ubezpieczenia zdrowotne
Podstawa wymiaru składki3 554,93 zł.
Ubezpieczenie zdrowotne: 9%319,94 zł.
Do odliczenia z PIT: 7,75%275,51 zł.

*przy założeniu, że płatnik zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

Od 1 stycznia 2018 roku zmieniły się zasady opłacania składek ZUS. Wpłata składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne realizowana jest w oparciu o jeden przelew na przypisany dla każdego przedsiębiorcy indywidualny rachunek bankowy.
Pisaliśmy o tym w naszym Przyborniku Przedsiębiorcy w październiku 2017.