Nowe zasady opłacania składek ZUS to obok JPK dla mikroprzedsiębiorców druga istotna zmiana przepisów, wchodząca w życie z początkiem 2018 roku, o której już teraz warto wiedzieć. Zapoznanie się z regulacjami pozwoli uchronić przedsiębiorcę przed niepotrzebnym stresem, popełnieniem błędów w opłacaniu składek, czy też utratą potencjalnych świadczeń.

Składka płatna na indywidualny rachunek składkowy.

Z początkiem 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do wpłacania składek na ubezpieczenie społeczne na swój indywidualny rachunek składkowy.

Nowe zasady opłacania składek ZUS

Informacje o indywidualnym numerze rachunku składkowego (NRS) wysyłane są przez ZUS do wszystkich zainteresowanych. Informacje o NRS można również uzyskać w każdej placówce ZUS bądź w centrum obsługi telefonicznej ubezpieczyciela (tel. 22 560 16 00).

Ważne:
Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz od ZUS informacji o numerze swojego rachunku składkowego, koniecznie skontaktuj się z ubezpieczycielem.
Jeśli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku.

Składka powinna być opłacana w terminie, zwykłym przelewem w wysokości wynikającej z deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc. I tu jest pewien haczyk. Na indywidualny rachunek składkowy należy wpłacać wszystkie bieżące składki, ale również zaległości. ZUS sam będzie rozdzielał składki na poszczególne fundusze i ubezpieczenia i rozliczał je od najstarszej wymaganej należności. Może, a zapewne będzie to oznaczać brak wypłacenia przez ZUS zasiłku chorobowego w przypadku, gdy płacisz składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i masz na koncie zaległości a wpłacone przez Ciebie środki nie pokryją wszystkich zaległych i bieżących zobowiązań wobec ZUS. Tak to będzie działało.

ZUS staje frontem do płacącego przedsiębiorcy.

Zasady działania indywidualnego rachunku składkowego w dużym stopniu upraszczają i skracają proces opłacania składek. Płacimy na jeden rachunek. Nie musimy podawać dodatkowych informacji jak NIP, REGON, PESEL. ZUS będzie wiedział, że to Ty drogi przedsiębiorco opłaciłeś składkę, skoro wpłynęła na Twój indywidualny rachunek składkowy. Nie musimy również podawać nr deklaracji czy miesiąca, za który opłacamy składki. ZUS w pierwszej kolejności będzie rozliczał zaległości a dopiero później bieżące składki. Dzięki temu nie będą narastały odsetki za zwłokę, ale to Ty drogi przedsiębiorco będziesz musiał zadbać o to by być na bieżąco ze składkami. Nie będzie już bowiem możliwości – w przypadku, gdy masz zaległości – opłacania jedynie bieżących składek by skorzystać ze świadczeń chorobowych bądź zdrowotnych.

Warto więc już dziś zweryfikować w ZUS swoją sytuację i pokryć ewentualne zaległości. Pracownicy ZUS sami podpowiadają taką strategię, tłumacząc, że po 1 stycznia 2018 roku wszystko się może zdarzyć.

A co jeśli masz zaległości w ZUS?

Dla każdego przedsiębiorcy posiadającego długi składkowe, ZUS proponuje skorzystanie z układu ratalnego. Trzeba w tym celu zawrzeć z ubezpieczycielem odpowiednią umowę. Dzięki temu każda wpłata na indywidualny rachunek składkowy będzie rozliczana chronologicznie wg terminu płatności raty i terminu płatności składek bieżących.

Praktycznie tylko takie rozwiązanie gwarantuje posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego czy chorobowego, a więc dostępu do świadczeń i spłatę zaległości składkowych względem ZUS. Wszelkie informacje dotyczące układu ratalnego można uzyskać od doradców we wszystkich placówkach ZUS.

Nowe zasady opłacania składek ZUS – podsumowanie.

 • Od 1 stycznia na indywidualny rachunek składkowych przedsiębiorcy opłacać będą:

  1. Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).
  2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  3. Składki na Fundusze (Pracy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Emerytur Pomostowych).
  4. Zaległości w składkach.
 • Robisz jeden przelew a ZUS sam rozdziela Twoją składkę.

  W pierwszej kolejności pokrywane są zaległości, od tych najstarszych! ZUS wprost informuje, że jeśli Twoja wpłata nie pokryje wszystkich zaległości i bieżących składek to będzie miało wpływ na pokrycie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na wypłatę zasiłku chorobowego. Nie opłacasz składek -> nie dostaniesz zasiłku chorobowego w przypadku choroby!!!

 • Jeśli masz zadłużenie w ZUS to poważnie rozważ skorzystanie z układu ratalnego. W wielu przypadkach może to być jedyna metoda na posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, czyli bezpłatnego dostępu do lekarza lub wypłaty zasiłku chorobowego, jeśli przystąpiłeś do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Żródło: www.zus.pl