Pracodawco! Czy wystawiłeś zaległe świadectwo pracy?

Masz czas do końca czerwca 2017. Każdy z pracodawców powinien przeanalizować, czy jego pracownicy otrzymali „zaległe” świadectwa pracy. Do zakończonych do końca ubiegłego roku umów na okres próbny oraz na czas określony. Chodzi o osoby, które obecnie pracują w oparciu o kolejną umowę o pracę. Wcześniej natomiast byli zatrudnieni na okres próbny lub czas określony i nie otrzymali do tamtych umów świadectw pracy.

Podstawa prawna.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie świadectw pracy. Jego konsekwencją są korekty w zakresie informacji, które muszą znaleźć się na świadectwie pracy oraz terminu jego wydawania.

Od 1 stycznia świadectwo pracy ma też nowy wzór.

Pracodawcy mają obowiązek wydawania świadectw pracy zgodnie ze zmienionymi przepisami. Ustawodawca przewidział jednak przepisy przejściowe (zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców), które umożliwiają pracodawcom wystawienie zaległych świadectw pracy do końca pierwszego półrocza.

Dodatkowe informacje, które powinno zawierać nowe świadectwo pracy.

Pracodawca w treści świadectwa pracy zobowiązany jest podać wszystkie imiona pracownika – dotychczas wymogiem było pierwsze imię oraz wskazać tryb i podstawę prawną rozwiązania umowy z pracownikiem bądź ustania stosunku pracy. Konieczne stało się również podanie informacji o ewentualnie wykorzystanym urlopie ojcowskim, rodzicielskim bądź wychowawczym. Jeśli pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy zgodnie z art. 1868 § 1 pkt 2 kodeksu pracy to taka informacja również powinna znaleźć się w przygotowanym dla pracownika dokumencie.

Zmiana terminu wystawienia.

Rozporządzenie precyzyjnie określa, kiedy pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy – niezwłocznie, które zgodnie z decyzją ministra powinno być rozumiane jako dzień, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób. Jeśli strony kontynuują współpracę na mocy kolejnej umowy o pracę to świadectwo pracy nie musi być wystawione, chyba że zażąda tego pracownik. Ma prawo wystąpić o to w każdym czasie. Pracodawca, w terminie 7 dni od otrzymania żądania ma obowiązek takie świadectwo wystawić.

By | 2017-05-30T09:31:47+00:00 22 maja 2017|Categories: Pracownicy, Prawo, Przedsiębiorca, Regulacje, Uncategorized|

Leave A Comment

nineteen − sixteen =

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my."

Henry Ford

Wielkanoc 2017

PRZYDATNE LINKI