Wracają wysokie sankcje za nadużycia w podatku VAT. Początek roku 2017 wprowadza, dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, istotne zmiany w sposobie reagowania przez służby skarbowe na nieprawidłowe ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.

W wyniku znowelizowanej ustawy o podatku VAT, która weszła w życie z początkiem roku, Ministerstwo Finansów zakłada ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru podatku VAT.

Zapoznanie się z poniższymi informacjami i wprowadzenie zaproponowanych przez nas rozwiązań, pozwoli uchronić (lub ograniczyć do minimum) Państwa przed niepotrzebnym stresem i kosztami. A sankcje za nadużycia w podatku VAT mogą być na prawdę wysokie.

Dwa rodzaje sankcji za nadużycia w podatku VAT.

Od 1 stycznia 2017 roku bardzo ważne staje się pilnowanie kosztów uzyskania przychodów.
Jeśli w przypadku kontroli skarbowej zakwestionowane zostaną zaksięgowane wydatki, skutkowało to będzie kontrolą VAT i zastosowaniem sankcji finansowych, o których poniżej.

W dużym skrócie – ustawodawca przewidział dwa rodzaje sankcji:

 1. W przypadku gdy podatnik w deklaracji podatkowej VAT wykaże kwotę podatku niższą od należnej, oprócz obowiązku zapłaty podatku w prawidłowej wysokości, będzie musiał zapłacić karę w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania.
  Sankcja ta będzie również nakładana w sytuacji, gdy podatnik w terminie nie złoży deklaracji VAT lub nie wpłaci kwoty zobowiązania podatkowego.

Przykłady:

 • Podatnik zaniżył zobowiązanie podatkowe (lub zawyżył kwotę zwrotu podatku VAT), w wyniku uwzględniania w kosztach firmy wydatków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. zakup lub niewystarczająco udokumentowanych (np. poprzez zgubienie oryginału faktury).
 • Podatnik „zapomniał” złożyć w terminie deklarację VAT lub zapłacić w terminie podatek VAT, a w międzyczasie rozpoczęła się u niego kontrola z Urzędu Skarbowego. W tym przypadku 30-sto procentowa kara będzie naliczana od całego nieudokumentowanego / niezapłaconego VAT-u.
 1. W przypadku posługiwania się przez podatnika tzw. „pustymi” fakturami, tj. przede wszystkim:
  1. wystawionymi przez nieistniejący podmiot gospodarczy,
  2. stwierdzającymi czynności, które nie zostały dokonane,
  3. podające kwoty niezgodne z rzeczywistością,

podatnik będzie musiał zapłacić karę w wysokości 100% kwoty zaniżenia zobowiązania.

Przykłady:

 • Podatnik celowo zaniżył wartość przychodów poprzez podanie na fakturze sprzedaży kwoty niższej niż otrzymał w rzeczywistości.
 • Podatnik celowo zawyżył koszty poprzez uwzględnienie w nich faktur za produkty/usługi, które nie były na rzecz podatnika wykonane (np. „lewe” faktury za paliwo, usługi doradcze, itp.).
 • Podatnik nieświadomie (bądź świadomie) zaliczył w koszty faktury VAT od nieistniejących podmiotów lub podmiotów niezarejestrowanych do podatku VAT.

Podsumowując:wysokie sankcje za nadużycia w podatku VAT

Bardzo ważne jest pilnowanie kosztów uzyskania przychodów.
Jeśli kontrola US zakwestionuje zaksięgowany wydatek, to podatnik może spodziewać się powiadomienia kontroli podatku VAT, co z kolei może skutkować zastosowaniem drugiej sankcji: kara w wysokości 100% kwoty zaniżenia zobowiązania.

O tym jak się chronić przed sankcjami VAT przeczytasz w jednym z naszych kolejnych wpisów.