Nowe składki ZUS na 2019 rok

Sumy składek dla nowych Przedsiębiorców

539,35zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

555,89 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Wzrost o 35 ,79 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Sumy składek standardowych

1 246,92 zł – bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy).

Wzrost o 80,07 zł w stosunku do ubiegłego roku.

1 316,97 zł – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy).

Wzrost o 84,81 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Poniżej prezentujemy opublikowane przez ZUS kwoty miesięcznych składek
na 2019 rok dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Nowe składki ZUS – nowi Przedsiębiorcy

Łączna wysokość składek – ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
– wynosi 555,89 zł. (z dobrowolną składką chorobową)

Ubezpieczenia społeczne
Podstawa wymiaru składek (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia)675,00 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne (łącznie)209,97zł.
Ubezpieczenie wypadkowe*: 1,80%11,27 zł.
Ubezpieczenie emerytalne: 19,52%131,76 zł.
Ubezpieczenie rentowe: 8%50,40 zł.
Ubezpieczenie chorobowe: 2,45%16,54 zł.
Ubezpieczenia zdrowotne
Podstawa wymiaru składki3 803,56 zł.
Ubezpieczenie zdrowotne: 9%342,32 zł.
Do odliczenia z PIT: 7,75%294,78 zł.

*przy założeniu, że płatnik zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

nowe składki zus na 2019 rok

Nowe składki ZUS – standard

Łączna wysokość składek – ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i ubezpieczenie zdrowotne – wynosi 1 316,97 zł. (z dobrowolną składką chorobową)

Publikowane poniżej nowe składki ZUS na 2019 rok, obowiązują przedsiębiorców, którzy przekroczyli w 2018 roku przychód 63 tysięcy złotych oraz tych, którzy do 8 stycznia 2019 roku zgłosili do ZUS chęć opłacania składek od przychodu (warunek – nieprzekroczenie w 2018 roku przychodów w wysokości 63 tysięcy złotych).

Ubezpieczenia społeczne
Podstawa wymiaru składek (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia)2 859,00 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne (łącznie)904,60 zł.
Ubezpieczenie wypadkowe*: 1,80%47,75 zł.
Ubezpieczenie emerytalne: 19,52%558,08 zł.
Ubezpieczenie rentowe: 8%228,72 zł.
Ubezpieczenie chorobowe: 2,45%70,05 zł.
Fundusz pracy: 2,45%65,31 zł.
Ubezpieczenia zdrowotne
Podstawa wymiaru składki3 803,56 zł.
Ubezpieczenie zdrowotne: 9%342,32 zł.
Do odliczenia z PIT: 7,75%294,78ł.

*przy założeniu, że płatnik zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.