Poniżej prezentujemy opublikowane przez ZUS kwoty miesięcznych składek
na 2017 rok.

Nowe składki ZUS – nowe firmy.

Łączna wysokość składek – ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
– wynosi 487,90 zł.

Ubezpieczenia społeczne
Podstawa wymiaru składek (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia)600,00 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne (łącznie)190,62 zł.
Ubezpieczenie wypadkowe*: 1,80%10,80 zł.
Ubezpieczenie emerytalne: 19,52%117,12 zł.
Ubezpieczenie rentowe: 8%48,00 zł.
Ubezpieczenie chorobowe: 2,45%14,70 zł.
Ubezpieczenia zdrowotne
Podstawa wymiaru składki3 303,13 zł.
Ubezpieczenie zdrowotne: 9%297,28
Do odliczenia z PIT: 7,75%255,99

*przy założeniu, że płatnik zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

nowe składki zus na 2017

Nowe składki ZUS – standard.

Łączna wysokość składek – ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i ubezpieczenie zdrowotne – wynosi 1 172,56 zł.

Ubezpieczenia społeczne
Podstawa wymiaru składek (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia)2 557,80 zł.
Składki na ubezpieczenie społeczne (łącznie)812,61 zł.
Ubezpieczenie wypadkowe*: 1,80%46,04 zł.
Ubezpieczenie emerytalne: 19,52%499,28 zł.
Ubezpieczenie rentowe: 8%204,62 zł.
Ubezpieczenie chorobowe: 2,45%62,67 zł.
Fundusz pracy: 2,45%62,67 zł.
Ubezpieczenia zdrowotne
Podstawa wymiaru składki3 303,13 zł.
Ubezpieczenie zdrowotne: 9%297,28 zł.
Do odliczenia z PIT: 7,75%255,99 zł.

*przy założeniu, że płatnik zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób.

Jeśli uważasz, że treści zawarte w naszym Przyborniku przedsiębiorcy są wartościowe to nie wahaj się nimi podzielić.