Zmiana zasad obliczania kwoty wolnej od podatku w 2017 roku to kolejna zmiana podatkowa, którą przyniósł nam początek roku. Dotyczy podatników rozliczających się według skali podatkowej.

Podatnikom, którzy stosują kartę podatkową, są na ryczałcie, lub rozliczają się „liniowo” nie przysługuje kwota wolna.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą to pamiętaj, że na decyzję o wyborze sposobu opodatkowania masz czas do 20 stycznia – czyli jeszcze tylko kilka dni. Jeśli nie masz pewności jaką formę opodatkowania wybrać to zapytaj Twoje biuro rachunkowe.

Jaką kwotę będę mógł odliczyć od podatku?

Sposób wyliczania kwoty, która zmniejszy nasz podatek w 2017 roku będzie zależała od wysokości naszych dochodów.

Korzyści z długo oczekiwanego podwyższenia kwoty wolnej od podatku, która w Polsce nie była rewaloryzowana od 2009 roku, będą dotyczyć najmniej zarabiających. Osoby, które osiągną w 2017 roku przychody mniejsze lub równe 6 600 zł brutto nie zapłacą podatku w ogóle.

Druga grupa to osoby, które osiągną zarobki pomiędzy 6 600 a 11 000 brutto rocznie. W tym przedziale kwota zmniejszająca roczny podatek będzie stopniowo maleć z 1 188 zł (przy zarobkach 6 600) do 556,02 zł (przy zarobkach 11 000). Można ją dokładnie policzyć według wzoru:

1 188 zł minus 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł.

Dla zarabiających powyżej 11 000 zł brutto rocznie – jeśli ich wynagrodzenie nie przekroczy 85 528 zł brutto – zmiana przepisów jest neutralna. Nie odczują żadnych korzyści, ale z drugiej strony nie będą też stratni. Kwota wolna pozostanie na tym samym poziomie co w ostatnich latach.

Kwota wolna 2017 – stracą płacący najwyższe podatki.

Kolejny, czwarty już, przedział to osoby o dochodach pomiędzy 85 528 zł a 127 000 zl brutto rocznie. W tej grupie kwota zmniejszająca podatek będzie stopniowo spadać z 556,02 zł do 0 zł. Można ją dokładnie policzyć według wzoru:

556,02 zł minus 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł.

Osoby o dochodach od kwoty 127 000 zł włącznie nie będą mieli prawa do jakichkolwiek odliczeń z tytułu kwoty wolnej od podatku w 2017 roku.

Jak to wygląda z perspektywy zarobków miesięcznych?

Lp.Brutto rocznie[PLN]Brutto miesięcznie*[PLN]O ile zmniejszy się
podatek za 2017 rok?
1.do 6 600do 5501188
2.od 6 600
do 11 000
od 550
do 916,66
degresywnie
od 1188 do 556,02
3.od 11 000
do 85 258
od 916,66
do 7 104,83
556,02
4.od 85 258
do 127 000
od 7 104, 83
do 10 582,33
degresywnie
od 556,02 do 0
5.powyżej 127 000powyżej 10 582,330

* dla celów poglądowych.