Ile mam urlopu a właściwie to jak to policzyć?

Środek wakacji i temperatury przekraczają 30 stopni w cieniu. Część z nas już z naładowanymi akumulatorami po ostatnim urlopie. Część właśnie wypoczywa a reszta odlicza dni, które dzielą ich od upragnionego wypoczynku po ciężkiej pracy. Wypoczynku, który po prostu się należy. Tak po ludzku i zgodnie z kodeksem pracy. I wtedy może pojawić się pytanie: ile mam urlopu?

Urlop to podstawowe i niezbywalne prawo pracownika. Nie można się go zrzec, czy też przekazać innej osobie. Nie można go też spieniężyć. Nie przepada i przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. I co najważniejsze – z tego prawa powinno się bezwzględnie korzystać.

Ile płatnego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi?

W Dziale Siódmym Kodeksu Pracy traktującym o urlopach pracowniczych możemy przeczytać, że przysługuje nam 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w zależności od naszego stażu pracy. Jeśli staż pracy przekracza 10 lat to ta większa liczba definiuje ilość roboczych dni w danym roku kalendarzowym, które możesz spędzić poza zakładem pracy.

10 lat nie oznacza wcale, że musisz u obecnego pracodawcy aż tyle pracować, żeby mieć prawo do „dodatkowych” 6 dniu urlopu. Do stażu pracy wliczają się bowiem m.in. długość poprzedniego zatrudnienia, okres nauki – z tytułu ukończenia:

 • szkoły zasadniczej – 3 lata,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • średniej szkoły zawodowej – 5 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat.

Podane powyżej okresy nauki nie sumują się ze sobą co oznacza, że jeśli po szkole zasadniczej ukończyłeś średnią szkołę zawodową do stażu pracy będzie Ci się wliczało 5 lat a nie 8. Analogicznie – jeśli ukończyłaś wyższe studia to do stażu pracy dolicza Ci się 8 lat.

Poza poprzednimi okresami zatrudnienia i latami nauki do stażu pracy zaliczają się jeszcze m.in. odbywanie służby wojskowej (czynnej i zawodowej), okres zatrudnienia za granicą, czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlop wychowawczy czy okres prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego i inne.

Okres „samozatrudnienia” nie wlicza się do stażu pracy.

Jak obliczyć przysługujący urlop?

Kiedy pracownik ma ciągłość pracy i pracuje na umowie na czas nieokreślony to „wiadomo” ile ma urlopu w danym roku kalendarzowym.  W przypadku zmiany pracy w ciągu roku nie jest to już na pierwszy rzut oka takie oczywiste. A gdy jeszcze zaczynamy pracę od połowy miesiąca to dla niektórych mogą pojawić się przysłowiowe „schody” przy obliczeniu przysługującego nam urlopu. Dlatego też podpowiadamy jak odpowiedzieć na pytanie ile mam urlopu? Żebyś nie było konieczne szukanie kogoś kto świadczy usługi z zakresu kadr i płac.

3 reguły, które ułatwią policzenie należnego urlopu wypoczynkowego.

 1. Za każdy przepracowany miesiąc nowego roku kalendarzowego przysługuje Ci 1/12 wymiaru urlopu.
 2. Ilość należnego urlopu zaokrągla się w górę.
  Przykład: Pracownik ma prawo do urlopu za 3 miesiące (np. umowę na czas określony), a jego zatrudnienie rozpoczęło się z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego.
  W przypadku 20-sto dniowego wymiaru urlopu przysługuje 5 dni urlopu (3/12 * 20 = 5).
  Przy 26-cio dniowym wymiarze urlopu należy się 7 dni urlopu (3/12 * 26 = 6,5). Zaokrąglamy w górę wartość 6,5, która wyszła z obliczeń.
 3. Przy kalkulacji ilości należnego urlopu uwzględnia się pełny miesiąc.

Przykład: Pracownik jest zatrudniony od początku roku kalendarzowego i z dniem 14 marca rozwiązuje z pracodawcą umowę o pracę za porozumieniem stron. Zgodnie z prawem pracy za marzec należy się urlop w pełnym wymiarze.

W przypadku 20-sto dniowego wymiaru urlopu przysługuje 5 dni urlopu (3/12 * 20 = 5).
Przy 26-cio dniowym wymiarze urlopu należy się 7 dni urlopu (3/12 * 26 = 6,5). Pomimo tego, że u obecnego pracodawcy nie przepracujesz pełnych 3 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

I jeszcze jeden przykład. Pracownik z 20-stoletnim stażem pracy, po kilkumiesięcznej przerwie w zatrudnieniu, rozpoczął 3-miesięczny okres próbny w dniu 15 marca. Przysługuje mu 9 dni urlopu (4/12 * 26 = 8,67). Pomimo tego, że formalnie pracownik będzie pracował jedynie 3 miesiące, to zgodnie z kodeksem pracy przysługuje mu urlop w wymiarze 4 miesięcy, w związku z faktem, że przy określaniu wymiaru urlopu należy brać pod uwagę pełne, kalendarzowe miesiące zatrudnienia.