O czytanie z uwagą wszelkiego rodzaju dokumentów mówi się od dawna. Na szczególną uwagę zasługują te, na których się podpisujemy. W tym wpisie chcieliśmy jednak zwrócić uwagę na coś innego. Uczulić na czytanie z uwagą dokumentów, które wyglądają na urzędowe, a nimi nie są.

CEDGiF to nie CEIDG. Nie daj się podejść.

Osoby, które po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą, jako osoby fizyczne zobowiązane są zarejestrować się w CEIDG. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest rejestrem rządowym, bezpłatnym ale i obowiązkowym. O tym, że wszelkie czynności wykonywane w CEiDG są bezpłatne informują urzędnicy w trakcie dokonywania wpisu. Stosowną informację można znaleźć również na portalu CEiDG, nadzorowany przez Ministerstwo Rozwoju.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to nie jedyny rejestr przedsiębiorców, który działa na rynku. Wiele jest takich, do których można wpisać się dobrowolnie. Działających na zasadach komercyjnych. Pobierających opłaty za wpis bądź ich nie wymagających. Do tych pierwszych należy Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczych i Firm w skrócie CEDGiF. Wysokość opłaty za wpisanie do rejestru to na dzień dzisiejszy 295 zł.

Pismo z CEDGiF dostaniesz pocztą na adres zarejestrowanej firmy.

W działaniach CEDGiF nie byłoby nic podejrzanego gdyby nie zbieżność nazw z CEIDG oraz tego, że:

  1. Pismo, będące ofertą handlową (o czym mowa w regulaminie rejestru dostępnym na jego stronie internetowej), otrzymuje się pocztą na adres firmowy. Nikt się wcześniej nie pyta czy chcemy takową ofertę otrzymać.
  2. Z wyglądu przypomina pisma urzędowe co może budzić bezpośrednie skojarzenie z niedawno dokonywaną rejestracją w rejestrze rządowym i wzbudzać niepokój co do prawidłowości dokonania wpisu w CEIDG.
  3. Znaczną część pisma stanowią odwołania do ustaw i regulaminów potwierdzających prawidłowość działania CEDGiF. Dla osób na codzień nie mających do czynienia z paragrafami i regulaminami uwiarygadnia to „urzędowy” charakter pisma.

Naszym zdaniem celem jest wzbudzenie niepewności adresata co do skuteczności wpisania swojej firmy do rządowej ewidencji (CEIDG) i konieczności dokończenia procesu rejestracji. Gdy dołożymy do tego bardzo krótki termin na uregulowanie płatności, to dość łatwo sobie wyobrazić, że część przedsiębiorców „pęka” i realizując przelew zapisuje się do rejestru komercyjnego nie mającego nic wspólnego z CEIDG.

Skąd CEDGiF ma dane przedsiębiorców i w jaki sposób uzyskuje ich zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie jest dla nas jasne.

Jasne jest jednak to, że czytanie ze zrozumieniem różnej maści dokumentów czasem pozwala zaoszczędzić trochę środków, które można zainwestować w efektywną promocję swojej młodej jeszcze firmy.