Amortyzacja jednorazowa = optymalizacja podatkowa.

Mówiąc wprost: Amortyzacja jednorazowa pozwala obniżyć wysokość podatku do zapłaty w miesiącu, w którym z niej korzystasz. Dobre czy dobre?

A to wszystko dzięki temu, że amortyzacja jednorazowa daje możliwość natychmiastowego rozliczenia wydatku na zakupiony środek trwały w podatkowych kosztach uzyskania przychodów. Oznacza to, że środek trwały nie musi być amortyzowany w kolejnych miesiącach i jednorazowo trafia w koszty. Oczywiście muszą być spełnione pewne warunki.

Co i na jakich warunkach może być jednorazowo amortyzowane?

Amortyzacja jednorazowa może być stosowana do fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grup 3 – 6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych:

  • 3. kotły i maszyny energetyczne,

  • 4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

  • 5. maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,

  • 6. urządzenia technicznie,

  • 8. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Z ustawy o podatku dochodowym jasno wynika, że regulacje dotyczą nowych środków trwałych. To istotne ograniczenie uniemożliwiające amortyzację jednorazową używanych już przez przedsiębiorcę maszyn lub urządzeń oraz tych zakupionych, które były już wcześniej używane.

Z jednorazowej amortyzacji może skorzystać każdy przedsiębiorca, do momentu przekroczenia rocznego limitu ustalonego na poziomie 100.000 złotych.

Wartość początkowa nie mniejsza niż 10.000 zł.

Warunkiem jest również wartość początkowa nabytego w danym roku podatkowym środka trwałego. Musi być równa lub przekraczać 10.000 zł. Ustawodawca poszedł na rękę przedsiębiorcom i umożliwił skorzystanie z jednorazowej amortyzacji również w przypadku gdy amortyzowane są co najmniej dwa środki trwałe, których wartości początkowe przekraczają 3.500 zł i ich łączna wartość początkowa jest równa lub przekracza 10.000 zł.

Amortyzacja jednorazowa w ramach pomocy de minimis.

Zgodnie z wikipedią: „Pomoc de minimis to wsparcie państwa udzielane przedsiębiorcom, które nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z normą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (łac.) – prawo nie troszczy się o drobiazgi, pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku.”

Z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis mogą skorzystać mali podatnicy* oraz przedsiębiorcy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli działalność gospodarczą. Łączny limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych został określony tutaj na poziomie równowartości w złotych 50.000 euro. Co ważne, do pomocy de minimis, wchodzą również środki trwałe sklasyfikowane w grupie 7 KŚT – środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej do pomocy de minimis określa, że łączna wartość pomocy nie może przekroczyć 200.000 euro w ciągu 3 lat. Z tego też powodu przedsiębiorca może – pomimo, że nie ma obowiązku zgłaszania do organów podatkowych korzystania z pomocy de minimis – wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z pomocy na wypadek chęci ubiegania się o nią ponownie.

* Przedsiębiorcy, których przychód ze sprzedaży brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości w złotych 1,2 mln euro.