Zarządzanie projektami2018-01-08T11:41:59+00:00

Zarządzanie projektami.

Warsztat dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności pozwalające czuć się swobodnie w środowisku projektowym.

Projekty towarzyszą nam każdego dnia. Nie tylko w życiu zawodowym, ale również prywatnym.

Umiejętność efektywnego poruszania się w ich środowisku staje się jedną z podstawowych kompetencji większości pracowników.

I dlatego proponujemy Ci:

Intensywny warsztat z zarządzania projektami, poprzedzony analizą potrzeb, który ma dwa podstawowe cele:

 • poznawczy – przekazanie lub uporządkowanie oraz rozszerzenie wiedzy na temat zarządzania projektami i umiejętności poruszania się w środowisku projektowym.
 • praktyczny – ugruntowanie zdobytej wiedzy w trakcie realizacji ćwiczeń na „żywych” projektach.

Dzięki temu warsztatowi bez obaw wypłyniesz na głęboką wodę zarządzania projektami.

Dlaczego ten warsztat jest przydatny:

 • pozwala poznać zarządzanie projektami od podszewki,
 • umożliwia przećwiczenie zdobytej wiedzy w praktyce (ponad 50% czasu trwania warsztatu to praca projektowa),
 • umożliwia wprowadzenie spójnego rozumienia środowiska projektowego i sposobów poruszania się w nim przez pracowników Twojej firmy,
 • pozwala praktycznie zweryfikować, czy Twoje projekty są dobrze prowadzone i wprowadzić niezbędne korekty,
 • daje potrzebny czas na właściwe przepracowanie założeń projektu i dobre zaplanowanie jego realizacji.

Do kogo ten warsztat jest adresowany:

 • małe i średnie firmy, które powoli przestają sobie radzić z intuicyjnym zarządzaniem projektami,
 • zespoły zadaniowe lub projektowe, które mają za zadanie wdrożyć nowe rozwiązanie i chcą zdobyć wiedzę jak to efektywnie zrobić,
 • osoby, które chcą zrozumieć, dlaczego metodyczne zarządzanie projektami jest lepsze od intuicyjnego,
 • początkujący kierownicy projektów i/lub osoby delegowane do realizacji projektów.

Jakie problemy będzie Ci łatwiej rozwiązywać dzięki udziałowi:

 • zbyt długi czas realizacji nowych inicjatyw i zmian,
 • niepewność czy wprowadzanie zmiany w firmie się opłaci,
 • niezweryfikowane pomysły idą do realizacji i zdarza się, że tracimy czas i pieniądze,
 • brak pewności, czy zdążymy na oczekiwany termin,
 • niewłaściwy dobór zasobów do projektu, bo nie wiemy kto i co jest nam naprawdę potrzebne,
 • plan projektu nigdy nie odpowiada rzeczywistości.

Po warsztacie zarządzanie projektami będziesz potrafił:

 • zweryfikować czy pomysł na projekt ma sens biznesowy,
 • określić mierzalne cele projektu i przygotować uzasadnienie biznesowe jego realizacji,
 • dobrać właściwe osoby do realizacji projektu,
 • zaplanować projekt zgodnie z potrzebami i sztuką projektową,
 • właściwe wykorzystywać narzędzia i dokumentację w pracy projektowej,
 • zarządzać zakresem projektu,
 • zarządzać ryzykiem i zagadnieniami projektowymi,
 • zarządzać budżetem,
 • dobrze komunikować się z interesariuszami projektu wewnątrz i na zewnątrz projektu,
 • przekazać produkt projektu właścicielowi biznesowemu.

Czego się nauczysz?:

1.      Wprowadzenie – Co to takiego to zarządzanie projektami?

 • Podstawowe pojęcia, bez których ani rusz.
 • Skąd się biorą projekty?
 • Dlaczego projekty się nie udają?
 • Zalety podejścia projektowego.
 • Dlaczego doskonałość w działaniach operacyjnych nie przekłada się na skuteczne prowadzenie projektów?
 • Zmiana a projekt.
 • Kluczowe charakterystyki projektu.

2.      Inicjowanie projektu – Jak wystartować, aby zmaksymalizować szansę na sukces!

 • Dlaczego tworzymy założenia projektu?
 • Jakich informacji potrzebuję, żeby dobrze zainicjować projekt?
 • Jak właściwie określić cele, dla których realizowany jest projekt?
 • Po co mi to uzasadnienie biznesowe i jak je przygotować?
 • Czy realizacja projektu stanowi ryzyko dla firmy?
 • Od czego zależy sukces w realizacji projektu?
 • Jak wykorzystać fakt, że to ludzie robią projekty?

3.      Ludzie w projekcie. – Jak uniknąć pułapek złego zarządzania ludźmi!

 • Czym powinien charakteryzować się dobry kierownik projektu?
 • Czy możliwe jest stworzenie idealnego zespołu projektowego?
 • Jak skutecznie motywować zespół projektowy?
 • Świadome przywództwo, czyli jak elastycznie zmieniać swój styl w zależności od potrzeb.
 • Bez komunikacji nie ma kołaczy. Jak mówić, żeby usłyszeć?
 • Konflikt – nie taki straszny jak go zrozumiesz.

4.      Planowanie projektu. – Jak sobie dobrze ułożyć życie w projekcie!

 • Dlaczego struktura projektu jest ważna dla jego powodzenia?
 • Jak zbudować efektywny zespół projektowy?
 • Jak „wykorzystać” Sponsora i Właściciela biznesowego?
 • Jak zapewnić sobie dostępność pracowników do projektu?
 • Cechy dobrego planu.
 • Jak przygotować plan projektu, który zapewni komfort pracy i obroni się przed Sponsorem?
 • Jakie informacje o projekcie pomagają go dobrze „sprzedawać” w firmie?

5.      Realizacja projektu. – Jak ogarnąć rzeczywistość, gdy otoczenie nie zawsze chce pomóc!

 • Ufaj, ale kontroluj.
 • Jakie narzędzia pomogą skutecznie monitorować realizację projektu?
 • Jak zarządzać ryzykiem projektowym by spać spokojniej?
 • Jakoś czy jakość – o to jest pytanie?
 • Zmiany w projekcie to chleb powszedni. Jak nie dać się pogrzebać pod nimi?
 • Dlaczego dobry raport statusowy to przydatne narzędzie?
 • Jak przygotować i poprowadzić efektywne spotkanie statusowe?

6.      Zamykanie projektu. – Po owocach nas poznacie!

 • Jak przygotować projekt do zamknięcia?
 • Jak zmierzyć korzyści biznesowe, czyli operacja się udała, ale co z pacjentem?
 • Jak zamknąć projekt, aby niczego ważnego nie pominąć?

Założenia organizacyjne i metodyczne.

 • zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w kilkuosobowych grupach co ułatwia aktywizację uczestników,
 • część teoretyczna prowadzona jest w formie wykładu interaktywnego z wykorzystaniem prezentacji, konkretnych problemów do rozwiązania,
 • wykorzystujemy „żywe projekty”, które są realizowane przez zamawiającego, bądź przykładowe, praktyczne case-study zbudowane w oparciu o historyczne projekty realizowane przez trenera.

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my."

Henry Ford

PRZYDATNE LINKI